เหตุผลที่ต้องเลือกทรานสมิตเตอร์ แบบรุ่น Diaphragm(External)
ที่นายช่างต้องรู้…

ก่อนที่จะเลือกใช้งานทรานสมิตเตอร์แบบรุ่น diaphragm เราต้องทราบก่อนว่า Pressure Transmitter แบ่งตามการใช้งานได้สองแบบใหญ่ๆ
– Differential Pressure Transmitter
– Gauge Pressure Transmitter