บทสรุปที่สำคัญ แบบเข้าใจง่ายๆคือ
กรณีที่เราเลือกใช้ Pressure Transmitter
หรือ Diff. Pressure Transmitter
ในรุ่น Diaphragm seal เพื่อสำหรับวัด Hydrogen นั้น
หากคำนึงถึงเรื่องการกัดกร่อน แน่นอนว่าวัสดุ SS316L diaphragm นั้น
สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีการกัดกร่อนทางเคมี แต่ Hydrogen มีโมเลกุลที่สามารถแทรกซึมผ่าน
diaphragm ไปได้ และผลจากการซึมผ่านไปนั้นทำให้ Diaphragm บวม หรือ แข็ง และ
แตกเสียหายได้

Remark:
1)ได้อธิบายอย่างละเอียดรายละเอียด ตามเอกสาร