รู้หรือไหมว่า Multi-holes Orifice
หรือ Conditioning Orifice ??
สามารถเพิ่มผลิตให้กับโรงงาน และยังลดต้นทุน cost ได้อีกด้วย เพราะว่ามัน…..
– สามารถลดระยะ straight run ในการติดตั้งได้ให้สั้นลง
– สามรถลด pressure drop ลงได้
– สามารถลดเสียง noise level ในท่อลงได้ เพื่อให้ไม่เกิน 85dB ตามมาตราฐานกำหนด

-ใช้วัดได้ทั้ง Gas, Steam, Liquid
-Accuracy <1% to 2.5% ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง

-Suitable if little space available
-Accuracy, repeatability and reliability
-Designed according to ISO-5167 STD
-Easy and quick installation and commissioning
-Very long life-time product
-Robust, cost-effective and maintenance free system
-Accuracy <1% to 2.5% depend on the installation